Правила участі


1. Проекти з яким бюджетом можуть бути подані?

Ви можете подавати “великі” або “малі” проекти. Розподіл проектів на «великі» і «малі» за величиною бюджету на реалізацію проекту:

·  Малий проект - до 200 000 грн.

·  Великий проект - від 200 001 до 400 000 грн. 

 

2. Скільки проектів може подати одна людина?

·  або 1 малий проект або 1 великий проект.

 

3. Скільки грошей виділено на бюджет участі в цьому році?

Загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів:

 2 000 000,00 грн.

3.1. На реалізацію великих проектів - 1 200 000,00 грн.

3.2. На реалізацію малих проектів – 800 000,00 грн.

 

4. Скільки підписів мені потрібно зібрати за проект, щоб він був прийнятий?

·  Малий проект - 20.

·  Великий проект - 20.  

 

5. За скільки проектів може проголосувати людина?

·  за 5 проектів.

 

6. Яка максимальна тривалість реалізації проекту?

Проект повинен бути реалізований не більше ніж за 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2019 р.

 

7. Хто може бути автором проекту?

Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, що зареєстровані та проживають на території міста Калуш (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання у місті Калуш).

 

8. Які етапи Бюджету участі?

8.1. Терміни початку і завершення прийому проектів:  01 травня – 31 травня 2018 р.

8.2. Терміни оцінки Комісією поданих проектів (робота з авторами, уточнення авторами проектів, прийняття рішення комісією про допуск проектів на голосування): 01 червня – 29 червня 2018 р.

8.3. Терміни проведення інформаційної компанії для ознайомлення жителів міста з проектами – 03 липня – 31 серпня 2018 р.

8.4. Терміни початку і завершення голосування за проекти: 01 вересня – 21 вересня 2018 р.

8.5. Оголошення проектів-переможців:  до 15 жовтня 2018 р.

 9. Які типи проектів?

 Велоінфраструктура;

 Енергозбереження;

 Комунальне господарство;

 Культура та туризм;

 Навколишнє середовище;

 Освіта;

 Охорона здоров'я;

 Соціальний захист;

Спорт.